Spørsmål

Her følger noen av de sentrale spørsmål som mange bedriftseiere stiller til oss – vi håper at svarene er nyttige for deg.  Dersom du har andre konkrete spørsmål, vennligst kontakt oss direkte.

JEG HAR ALLEREDE BLITT KONTAKTET AV EN MULIG KJØPER.

HVA BØR JEG GJØRE NÅ?

Det første du har behov for er profesjonell rådgivning, siden det å selge en virksomhet er komplekst og tidkrevende.  Profesjonell rådgivning er kritisk, selv om du virkelig skulle ønske å selge til denne kjøperen og mener at han representerer det beste ’hjemmet’ for bedriften din.
 

Den andre tingen å huske på er at når denne konkrete kjøperen har en sterk motivasjon for å kjøpe, kan det bety at det finnes andre attraktive kjøpere også. Hvorfor ikke nærme deg andre mulige kjøpere?  Vil du oppnå den høyeste prisen og det beste resultatet for dine kunder og ansatte dersom du bare forhandler med en mulig kjøper?


Med BCMS’ skreddersydde opplegg kan vi begynne forhandlinger med den interesserte part samtidig som vi undersøker andre alternativer.  Vår erfaring er at mange eiere som går i dialog med oss etter å ha blitt kontaktet av en mulig kjøper ender opp med å selge til en annen.


Diskuter gjerne ditt mulige salg med oss – ta opp dine spørsmål gjennom et gratis, konfidensielt Rådgivningsmøte.

HVA ER BEDRIFTEN MIN VERDT?

Det fines mange metoder for verdsetting av selskaper.  En tradisjonell skrivebordsvurdering innebærer gjerne en matematisk formel.  Denne tar ofte utgangspunkt i selskapets årlige driftsresultat og ganger opp dette med et tall, vanligvis mellom 3 og 7.  

Tallet avhenger av historisk utvikling og senere års oppnådde resultater.  Det tar også hensyn til et antall andre variabler slik som bransje, sammenlignbare transaksjoner og eksempelvis avkastning på kapital i en gitt tidsperiode.

Disse tallene kalles multipler – med en multippel på fem vil en bedrift med et resultat på 10 MNOK være verdt 50 MNOK i henhold til en slik metode.

Vi tar fullstendig avstand fra en slik metode basert på våre erfaringer, og her er begrunnelsen.


BCMS sin track record fra mer enn 600 transaksjoner i løpet av det siste tiåret tilsier at en matematisk verdiberegning er grunnleggende feil, og at den ikke nødvendigvis reflekterer den virkelige verdien av bedriften din i en reell salgssituasjon.  

Å kjøpe en bedrift dreier seg først og fremst om strategiske motiver, og den prisen som til slutt betales, overstiger ofte det som beregnes gjennom en standard verdivurdering.  Dessuten – selskapets virkelige verdi er knyttet til potensialene fremover og ikke til historiske resultater.


Dersom alle kjøpere skulle verdsette bedriften din på same måte, hvordan kan man da forklare den store forskjellen mellom høyeste og laveste bud for selskaper i BCMS transaksjoner – denne utgjør typisk 2,5 ganger?


BCMS setter aldri en verdi på de selskapene vi skal selge fordi det innbyr til ’byttehandler’, prisavslag og skambud.  Vi mener at bare en kjøper med strategisk motiv og en forståelse for bedriftens muligheter fremover kan bedømme selskapets reelle verdi, og det er vår jobb å sikre at markedet forstår mulighetene og hvilken verdi selskapet faktisk representerer.

ER BEDRIFTEN MIN EGENTLIG SALGBAR?

Vi snakker med mange bedriftseiere hver uke, og overraskende mange er ikke klar over verdien av den virksomheten de driver.  Noen står for nær virksomheten til å ta inn over seg selskapets kommersielle verdi.  Andre vurderer å bygge ned virksomheten for til slutt å avvikle fordi de ikke har noen klar etterfølger og ikke ser andre muligheter.
 

Bedriften din trenger ikke å starte og å slutte med deg.  Dine kunder, teknologi, kontrakter, ansatte, merkenavn, portefølje, forbindelser, renommé – alle disse tingene har en potensiell verdi for en kjøper. 


Alle bedrifter er selvfølgelig forskjellige.  For dem som vurderer et salg, kan den beste måten å komme i gang på være et en-til-en møte med en av være erfarne rådgivere for å diskutere bedriften din i detalj.

JEG ER IKKE KLAR TIL Å SELGE –

HVORFOR SKULLE JEG BEGYNNE Å PLANLEGGE NÅ?

Gode forberedelser er en nøkkelfaktor for et vellykket salg.  Jo bedre forberedt en eier er for salgsprosessen – i forhold til administrative forhold som rapportering, dokumentasjon, godkjennelser og salgskontrakter – jo smidigere vil salgsprosessen forløpe.
 

Vi har mange kunder som har gjennomført et vellykket salg gjennom BCMS fem år eller mer etter at de første gang tok kontakt med oss.  Mange hadde møter med oss, fulgte våre råd og utarbeidet en plan for å gjøre bedriften sin mer salgbart.  Vi kan gi deg informasjon om konkrete selskaper som ligner på ditt eget som er blitt solgt, og som kan bidra til at du får en klarere forståelse av hvordan bedriften din er posisjonert i markedet.


Ta et steg tilbake og analyser hvorfor en kjøper skulle være interessert i å kjøpe deg.  Er det kundebasen, de ansatte, eller teknologien din?  Har du spesialiserte, nisjeposisjoner?  Dersom du undersøker dine styrker og svakheter som selskap i dag, har du mulighet til å gjøre endringer som øker verdien av bedriften din.

Få et nytt perspektiv på din egen virksomhet gjennom et BCMS seminar.

HVA VIL SKJE MED MINE ANSATTE?

For mange bedriftseiere er det avgjørende å sikre ikke bare at selskapet skal få den best mulige fremtid, men også at dette sikres for de ansatte.  Eierne ser ofte på ansatte som venner, ikke bare kolleger.  I en familiebedrift kan relasjonene ofte være enda tettere.
 

BCMS forstår dette – og ønsker å arbeide sammen med deg for å finne den beste løsningen for bedriften din.  Vi vil aldri forsøke å tvinge deg til å akseptere eller avslå et tilbud.  Vi gir deg råd om kommunikasjonsstrategi og hvordan du best kan forklare et forestående salg til de ansatte, når tiden er riktig.
 

Vanligvis ønsker ikke den overtagende enhenten å kjøpe en bedrift for så umiddelbart å kvitte seg med erfarne ansatte – det er nettopp de menneskene som har bidratt til at selskapet var attraktivt i utgangspunktet.

HVEM ER DEN MEST SANNSYNLIGE KJØPEREN AV BEDRIFTEN MIN?

Dette avhenger selvfølgelig av bransje og hvordan virksomheten ser ut.

De mest nærliggende mulige kjøpere å ta kontakt med vil ofte være lokale konkurrenter eller større selskaper som opererer innenfor tilsvarende område som deg.  Vi erfarer imidlertid ofte at den mest attraktive kjøperen kan drive en komplementær virksomhet, nasjonalt eller internasjonalt.  Rundt 25 % av BCMS’ kunder selger til utenlandske kjøpere.  En sannsynlig kjøper vil ofte ha et noe annet fokus eller en noe annerledes posisjon i den verdikjeden du selv befinner deg.
 

Alle bransjer er forskjellige, men hovedbegrunnelsene for oppkjøp er typisk strategisk ekspansjon, tilgang til kunder og tilgang til spesialisert kompetanse.

BCMS er et internasjonalt selskap med et ledende analysemiljø som gjør det mulig for oss å identifisere mulige kjøper over hele verden.  Et ideelt første skritt for å finne ut mer om potensielle kjøpere av bedriften din er et første konfidensielt rådgivningsmøte.