top of page
bcms-test-tubes-hub-banner-1330x540.jpg

HVORDAN PROSESSEN VIRKER

DEN VELDOKUMENTERTE BCMS-PROSESSEN ER BLITT UTVIKLET OG FINJUSTERT
OVER EN PERIODE PÅ MER ENN 25 ÅR MED VELLYKKEDE TRANSAKSJONER.
SLIK LEVERER VI MAKSIMAL VERDI FOR KUNDENE VÅRE

DET BEGYNNER MED DEG

 

Hvert selskap er unikt, så vi skreddersyr prosessen for deg.

BCMS representerer kun selgere av bedrifter, så vi har ingen interessekonflikter.

 

DU BEFINNER DEG PÅ ET GLOBALT MARKED
 

Kjøperen kan vise seg å være i et annet land. Som en del av BCMS-familien har vi unike muligheter til å identifisere og kontakte mulige kjøpere i Norge og internasjonalt.

Kontakter beslutningstagere – selskapet konfidensielt – forstå markedssignaler – sikre interesse 


Når vi er blitt enige om en liste med mulige kjøpere, som kan inneholde hundrevis av navn, vil vårt eget team ta kontakt med disse på anonym basis.


Vi kontakter aldri mulige kjøpere uten at du er kjent med det. Konfidensialitet er helt avgjørende.  Du får mulighet til å gå gjennom og godkjenne på forhånd alt vi gjør på dine vegne for å sikre at du har tillit til vår angrepsvinkel.  Våre eksperter snakker personlig med beslutningstagere over hele verden – og disse vil ikke gjøres kjent med identiteten til bedriften din før de har undertegnet en bindende konfidensialitetsavtale.

Å lytte til markedet er avgjørende.  Vi fanger opp, vurderer og analyserer tilbakemeldinger fra kjøpere og handler på basis av dette.  Vi legger vekt på å forstå motivene og driverne til de ulike interessentene og tar hensyn til dette på en intelligent måte.  På dette stadiet i prosessen følger vi opp interessenter og motiverer disse til å gå videre til neste steg som er det viktige første møtet.

Selg fremtiden – Første møte – første tilbud – motbud – due diligence - gjennomføring
 

Fordi vi ønsker å få mange interesserte parter til møtebordet, tar vi sikte på å skape konkurranse om å kjøpe selskapet ditt. Det første møtet dreier seg om å diskutere synergier og den muligheten som bedriften din representerer.  Videre styrer vi prosessen i forhold til en godt planlagt tidsplan for tilbud og videre forhandlinger.  Fremdrift og tempo er viktig for enhver transaksjon.  


Dette kan innebære at kjøpere også kan være i salgsmodus og henvender seg til deg som potensiell partner. Vi følger opp interessenter og søker aktivt etter de første budene.  Uansett verdi vil vi alltid komme med et motbud.  Vi vet at kjøpere og investorer alltid forholder seg til en verdi innenfor et område.  Vår oppgave er derfor å formidle et overbevisende forretningscase for kjøper.  Din rådgiver vil bidra til at kjøper og selger kan komme til enighet.   


Når tilbudet er akseptert av begge parter, begynner en hektisk due diligence prosess.  Vi koordinerer alle parter – kjøper, selger og juridiske rådgivere – og vi hjelper både kjøper og selger med å håndtere eventuelle meningsforskjeller og sikre fremdrift i transaksjonen.  bottom of page