top of page

VÅR SALGSFILOSOFIVÅRE FIRE GRUNNPILARER

BCMS ble etablert i 1989 og har frem til i dag erfart at markedet for kjøp og salg av virksomheter har endret seg betydelig – både når det gjelder strukturen på transaksjonene og profilen på kjøpere og selgere. 

Enkelte forhold har likevel ikke endret seg.
Uavhengig av bransje, størrelse og lokalisering er det fire grunnleggende prinsipper som er styrende for hvert eneste bedriftssalg.  Disse grunnpillarene er styrende for alt vi gjør for våre kunder.  Vår skreddersydde angrepsvinkel har blitt utviklet og forbedret gjennom hundrevis av gjennomførte salgsprosesser.

1. DU MÅ VÆRE PROAKTIV

De beste kjøperne tar sjelden direkte kontakt med deg.  Det å selge en bedrift dreier seg i hovedsak om nettopp salg og markedsføring.  Du må kommunisere tydelig til markedet hvilke muligheter din bedrifter representerer – og deretter ta direkte kontakt med et stort antall potensielle køpere.

Hvordan vi gjør dette

BCMS har et team med dyktige kommunikasjonseksperter som har som sin eneste oppgave å komme gjennom til beslutningstagere.  Konfidensialitet er helt sentralt. Og alle potensielle kjøpere må undertegne en konfidensialitetsavtale før de får tilgang til konkret informasjon om din bedrift (inklusive navnet på selskapet ditt).  Vi har et eget markedsføringsteam som produserer markedsføringsmateriell for våre kunder, inklusive et Informasjonsmemorandum som sammenfatter de viktigste nøkkelfaktorene, din bedrifts konkurransefortrinn og hvorfor potensielle kjøpere bør vurdere et oppkjøp

2. DU MÅ SELGE FREMTIDEN

Den viktigste driveren for alt salg av bedrifter er vekstmuligheter, uavhengig av sektor eller type transaksjon.  Den viktigste økonomiske informasjonen kjøpere vurderer er derfor ikke historisk resultater.  Kjøpere er først og fremst opptatt av fremtidig resultatutvikling og på hvilken hva din bedrift kan bidra positivt til kjøperens virksomhet.

Hvordan vi gjør dette

Våre interne rådgivere lager detaljerte analyser for hver kunde inklusive en tre-års detaljert plan.  Når det er hensiktsmessig og relevant, vil vi analysere synergier og muligheter for konkrete mulige kjøpere. På den måten vil vi synliggjøre potensialet for bedriften din under nytt eierskap.

3. DU MÅ OGSÅ SE UTENLANDS

Kjøp og salg av virksomheter (M&A) skjer i økende grad over landegrensene.  De beste kjøperne er de som har en klar strategisk motivasjon til å kjøpe. Disse kjøperne kan være lokalisert i Norge, men kanskje også i et av nabolandene våre eller for den saks skyld hvor som helst i verden. Dessuten kan kjøperne gjerne operere i andre segmenter enn deg selv – kanskje i en komplementær virksomhet.  De kan gjerne være en helt annen type virksomhet i en annen bransje enn din egen, men med et ønske om å endre forretningsstrategi og å posisjonere seg i ditt marked.

Hvordan vi gjør dette

Research!  Vi har tilgang til store, internasjonale databaser med millioner av data, men vårt viktigste fortrinn er vår egen database som blir oppdatert løpende med markedsinformasjon som vi fanger opp i kontakt med et globalt M&A-marked. Vi har tett dialog med selskaper som er aktive kjøpere  og har dermed tilgang til kunnskap som ikke uten videre er offentlig tilgjengelig. 

4. DU MÅ SKAPE KONKURRANSE

Valgmuligheter er helt kritisk i en salgssituasjon.  For å oppnå best mulig resultat – pris, betingelser og struktur – må du vær i dialog med mange potensielle kjøpere.  Dersom du forhandler med kun en kjøper betyr det at kjøperen har kontroll med prosessen.  Kjøperen er i førersetet – og han vet det!

Hvordan vi gjør dette

Etter å ha identifisert, kontaktet og vekket interessen til mulige kjøpere vil vårt team legge til rette for påfølgende forhandlinger og støtte deg i hele veien i møter med kjøpere.  Vi skaper en ‘markedsplass’ for din bedrift og skaper en konkurranse i det markedet.  Vi setter tidsfrister og bidrar til at kjøperne følger timeplanen, kontrollerer fremdriften og sørger for at kjøperne blir kjent med at vi snakker med flere interessenter.  Vi vurderer tilbud og forbereder mot-tilbud.  Vi søker å ‘løfte’ indikative bud og sikrer at du har flere muligheter slik at du kan velge den kjøperen som best matcher dine kriterier for å sikre et best mulig resultat for deg.

bottom of page